Εταίροι

no Φορείς Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Υπεύθυνος
1 Συντονιστής – Ερευνητικό κέντρο καινοτομίας στις τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά»/Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων http://www.imis.athena-innovation.gr/ Θεόδωρος Δαλαμάγκας
2 ΕΜΠ/Τμήμα Χημικών Μηχανικών – Τομέας Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων http://www.chemeng.ntua.gr/ Αντώνης Κοκκόσης
3 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμοισης Ενέργειας/Διεύθυνση Ενερεγειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού http://www.cres.gr/ Ιωάννα Παπαμιχαήλ
4 Ερατοσθένης Μελετητική Α.Ε. http://www.eratosthenes.gr/ Εμανουήλ Αλεξανδράκης
5 Tero ΕΠΕ http://www.tero.gr/ Ολυμπία Παπαδοπούλου
6 TWIN NET Πληροφοριακά Συστήματα Ε.Π.Ε. http://http://www.twinnet.gr/ Δημήτρης Δούκας
7 Αναπτυξιακή Τρικάλων Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.) http://www.kenakap.gr/ Παναγιώτης Πάτρας
8 Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.) http://www.aenol.gr/ Ιωάννα Παπαγεωργίου