Παρουσίαση

Το έργο AI4B [Υποδομές Πληροφορικής για τη Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων σε Συμβιωτικά Δίκτυα Βιοενέργειας με Υπηρεσίες Λογοδοσίας] θα αναπτύξει καινοτόμες υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την δημιουργία και βελτιστοποίηση αλυσίδων εφοδιασμού βιομάζας και συμβιωτικών δικτύων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Overview_AI4B_v3

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το άρθρο για το AI4B, το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ERCIM News.

Αποτελέσματα του Έργου

Μέσα από τη δημιουργία μιας υποδομής Πληροφοριακών Συστημάτων για τη βελτιστοποίηση της Αλυσίδας Εφοδιασμού Βιομάζας, το έργο φιλοδοξεί να πετύχει:

  • Οργάνωση και μοντελοποίηση δεδομένων βιομάζας με νέου τύπου οντολογίες χαμηλής σημασιολογίας όπως είναι τα Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Open Data).
  • Οργάνωση και μοντελοποίηση χωρικών δεδομένων επίσης με νέου τύπου οντολογίες χαμηλής σημασιολογίας όπως είναι τα Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Open Data).
  • Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων για συμβιοτικά δίκτυα παραγωγής και συλλογής βιομάζας, με υπηρεσίες χωρικού και λογιστικού σχεδιασμού για τη βέλτιστη οργάνωση εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας.
  • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και λογοδοσίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές συλλογής βιομάζας.