Στην Αθήνα θα φιλοξενηθεί το Διεθνές Συνέδριο SYMBIOSIS 2014 (19-21 Ιουνίου)

Symbiosis2014

Ανακοινώθηκε πρόσφατα η φιλοξενία στην Αθήνα του Διεθνούς Συνεδρίου SYMBIOSIS 2014. Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο President από 19 έως 21 Ιουνίου 2014 και θα καλύψει (μεταξύ άλλων) τα εξής θέματα:

  • Διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων
  • Βιομηχανικής οικολογίας
  • Βιομηχανικής συμβίωσης ως ένα επιχειρηματικό σχέδιο
  • Οικο-βιομηχανικά πάρκα
  • Πολιτικές και νομοθεσία για τη βιομηχανική συμβίωση
  • Τεχνολογίες και προσεγγίσεις για “καθαρή” βιομηχανική παραγωγή
  • Περιβαλλοντική οικονομία και βιομηχανία
  • Εργαλεία λήψης αποφάσεων
  • Αποδοτική χρήση πόρων σε βιομηχανίες διεργασιών
  • Επαναχρησιμοποίηση υλικών για την παραγωγή προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://conference2014.esymbiosis.eu/

ΑΙ4Β στο Twitter