Εργαλεία & Εφαρμογές

Πιλοτικό πληροφοριακό σύστημα AI4B DEMO.ai4b.gr

Ανοιχτή προγραμματιστική διεπαφή (API) διαχείρισης συμβιωτικών δεδομένων API.ai4b.gr

Αποθετήριο διάθεσης ανοιχτών δεδομένων CKAN.ai4b.gr

Ενιαία πλατφόρμα ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων βιομάζας SPARQL.ai4b.gr

Η Βιομάζα

Ο όρος Βιομάζα περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς. Η βιομάζα για ενεργειακούς σκοπούς, περιλαμβάνει κάθε τύπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή καυσίμων.

Διαβάστε Περισσότερα

Στόχοι του Έργου

Η δημιουργία υποδομών υποστήριξης συμβιωτικών δικτύων που θα αποσκοπούν στην αξιοποίηση της βιομάζας και την παραγωγή προστιθέμενης αξίας από τις επιχειρήσεις-καταναλωτές με την παράλληλη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις-παραγωγούς.

Η ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης των συμβιωτικών δικτύων μέσα από την ενεργή αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων, υπό το πρίσμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με την αξιοποίηση των Ανοιχτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων.

Τα Συμβιωτικά Δίκτυα

Τα Συμβιωτικά Δίκτυα είναι μια καινοτόμα περιβαλλοντική πρακτική με την οποία εταιρείες και φορείς συνεργάζονται προκειμένου να ανταλλάξουν υλικά, ενέργεια, νερό και υποπροϊόντα

Διαβάστε Περισσότερα

Η Θεσσαλία

H Θεσσαλία καταλαμβάνει συνολική έκταση 14.037 τ.χλμ (10,6% της συνολικής έκτασης της χώρας) και μεγάλα τμήματά της καλύπτονται από γεωργικές (καλλιεργούμενες) καθώς και από δασικές εκτάσεις.

Διαβάστε Περισσότερα

Τελευταία Νέα

ΑΙ4Β στο Twitter